Topics

 

 

Organizator niniejszym oświadcza, że środki pochodzące od firm członkowskich Izby POLMED lub MedTech Polska zostaną przeznaczone wyłącznie na cele merytoryczne

Organizator niniejszym oświadcza, że udział osób towarzyszących nie zostanie sfinansowany ze środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED lub MedTech Polska

We invite you to download the application
  • Download on the Google Play
  • Download on the AppStore
If you want, we can send you notifications about news on the site. All you need to do is agree to receive notifications.