• News

Optometryczna fototerapia

Chcesz przenieść terapię wzroku na inny poziom? Optometryczna fototerapia (syntonika) to potężne narzędzie dla optometrysty zajmującego się terapią. Krótki dodatkowy wykład wprowadzający do tematu zaprezentowany zostanie przez Brendę Montecalvo, FCOVD, FAAO, FCSO, prezeskę College of Syntonic Optometry, oraz Grzegorza Lewickiego, FCOVD w sobotę o 9 rano na Sali Plenarnej, jako wprowadzenie do Panelu II (Badanie małych dzieci). Prosimy o punktualność. Zapraszamy!

We invite you to download the application
  • Download on the Google Play
  • Download on the AppStore
If you want, we can send you notifications about news on the site. All you need to do is agree to receive notifications.