Dr Joanna Przeździecka - Dołyk
Dr Joanna Przeździecka - Dołyk

Doktor nauk medycznych, specjalista chorób oczu, posiadający uprawnienia zarówno krajowe jak i europejskie (Fellow of European Board of Ophthalmology). Specjalizację ukończyła w Klinice Okulistyki Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego oraz na Uniwersytecie Edynburskim, uzyskując unikalny tytuł Chirurgiae Master of Clinical Ophthalmology with Merit. Beneficjent wyjątkowego stypendium sponsorowanego przez Polish School of Medicine Memorial Fund. Nieustannie pogłębia swoja wiedzę na licznych kursach i szkoleniach z zakresu ochrony narządu wzroku.

Adiunkt Wydziału Podstawowych Problemów Techniki, Politechniki Wrocławskiej oraz pracownik dydaktyczny Katedry i Kliniki Okulistyki Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich. Członek międzynarodowego stowarzyszenia ESCRS (chirurgii refrakcyjnej i zaćmy), Euretiny (chorób siatkówki), Young Immunologist Academy (immunologów), American Association of Optometry (optometrystów), Royal College of Ophthalmologist (okulistów) oraz College of Optometrists (optometrystów).

Autor i tłumacz wielu publikacji naukowych oraz podręczników, recenzent czasopism naukowych o zasięgu ogólnoświatowym, prelegent na konferencjach poświęconych schorzeniom narządu wzroku oraz kontaktologii. W unikalny sposób łączy zagadnienia medyczne z technicznymi będąc z jednej strony okulistą z wieloletnim doświadczeniem klinicznym a z drugiej praktykującym optometrystą.

2024-04-26

P4D. Myopia control - what solutions to use in different situations?
P4D. Myopia control - what solutions to use in different situations?
  • 14:45 - 16:15
  • 90 min
We invite you to download the application
  • Download on the Google Play
  • Download on the AppStore
If you want, we can send you notifications about news on the site. All you need to do is agree to receive notifications.