Marlena Bobrowska
Marlena Bobrowska

mgr Marlena Bobrowska

Absolwentka Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku: Zastosowania Fizyki w Biologii i Medycynie, specjalizacja: Optyka Okularowa i Optometria oraz Biofizyka i Biochemia Widzenia.

Dyplomowana ortoptystka.

Od 2018 roku zaangażowana w nauczenie na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w ramach przedmiotów: Ortoptyka i ćwiczenia wzrokowe oraz Terapia widzenia. Zawodowo związana z Pracownią M&M Ożóg i Kliniką Okulistyczną Świat Oka. Od 2019 roku prowadzi własną praktykę Comfort Vision. 

Członkini Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki (PTOO).

We invite you to download the application
  • Download on the Google Play
  • Download on the AppStore
If you want, we can send you notifications about news on the site. All you need to do is agree to receive notifications.